Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

การซื้อหุ้นขั้นต่ำ 1,000 หุ้น เฉพาะการซื้อครั้งแรกเท่านั้นใช่หรือไม่?

การซื้อหุ้นขั้นต่ำ 1,000 หุ้น เฉพาะการซื้อครั้งแรกเท่านั้นใช่หรือไม่?
ใช่ครับ

เพราะที่กำหนดซื้อขั้นต่ำไว้เพราะผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่ TAC มีให้ครับ
 

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai