Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

สิทธิประโยชน์ซอฟท์แวร์จะได้รับเมื่อไหร่ และติดตั้งโปรแกรมได้ตอนไหน?

สิทธิประโยชน์ซอฟท์แวร์จะได้รับเมื่อไหร่ และติดตั้งโปรแกรมได้ตอนไหน?

สิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งหมดจะได้รับทันทีที่ผู้ถือหุ้นจ่ายชำระค่าหุ้นครบตามจำนวน  
การติดตั้งโปรแกรมสามารถติดตั้งได้ทันทีที่ชำระค่าหุ้นครบถ้วน
 

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai