Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี   มี  2  วิธี


1. ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีด้วยตนเอง     

-  กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ยื่นที่ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ   กรมทะเบียนการค้า เลขที่  44/100 ถนนนนทบุรี1  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 1 ชุด          
-  กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในส่วนภูมิภาค  ยื่นที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด ที่มีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่   พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 2  ชุด  
                               
2. ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีทางไปรษณีย์ 

-  ส่งแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมเอกสาร ไปยังสถานที่ตามที่อยู่ข้างต้น   
พร้อมแนบซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง        ทั้งนี้   หากมีข้อสงสัย  หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข  5474406 , 5474395  หรือโทรสาร  5474401  และ 5474398บทความโดย : th.jobsdb.com
ประกาศบทความโดย : 
 http://www.tacthai.com
Knowledge
เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai